Китайски туристи

Както знаем от много данни и анализи все повече китайски туристи посещават България всяка година, което се забелязва особено силно в послендните две. Имам чувството, че почти всички в туризма  говорят за това, но малко правят стъпки в тази насока. На база моят опит в тази статия ще ви дам няколко съвета, които ще ви помогнат да привлечете повече китайските туристи и да превърнете хотела си в идеалното място за тях.   Съвет I: Социалните медии се използват от над 70% от китайските туристи като основен канал за организиране…

ehoooooo advartaizwam vi

Взимането на решение как да маркетираме бизнеса си онлайн в днешната динамична среда съвсем не е лесно. Хотелиерският бизнес до голяма степен зависи от маркетинга, тъй като продуктите в този сектор трябва да бъдат представени по най-добрия начин, за да бъдат желани от клиентите. Това поставя редица предизвикателства пред хотелиерите. Едно от най-добрите решения в такъв случай може да се окаже наемането на външна фирма-експерт, която да се занимава с маркетинговото управление на нашия бизнес. Вижте какви са предимствата на външния маркетинг за хотели: