Какви умения трябва да притежава успешният мениджър на хотел?

Мениджърът е ключова позиция в управлението и поддържането на добрия хотел. Той следи за перфектния му имидж, установява трайни връзки с редовните си клиенти, за да ги задържи като такива, успява постоянно да привлича нови. Мениджърът на хотел прави така, че целият персонал  да действа в унисон, за да може работата да спори, а приходите постоянно да се увеличават. Той също така е и визионер на хотелския бизнес.

Накратко, хотелиерът участва във всичко, отговорен е за всичко и освен това има за задача да подобрява всичко, защото ако няма развитие в един хотел, няма и да има редовни и лоялни клиенти. Задачите на хотелския мениджър са много, затова и положителните качества, които той трябва да притежава също са много.

Ето и по-важните умения, които мениджърът на хотел задължително трябва да притежава, за да осигури успешното функциониране на своя туристически бизнес:

  1. Лоялност

Макар че на пръв поглед това е твърде банално качество, за да се изисква от хотелския мениджър, то е незаменимо. Без лоялност няма бизнес, а хотелът си е бизнес. Лоялността ще ви даде сигурността, че сте попаднали на точния човек, а освен това и ще даде увереност на вашите служители, че техният пряк ръководител ще ги подкрепи, когато е нужно, но и ще им наложи нужните нови мерки за повишаване на работоспособността в случай, че възникнат проблеми.

  1. Организираност

Ако един мениджър – без значение дали е на хотел или на друг тип туристически бизнес – е разпилян и не може да въведе ред и дисциплина нито в собствените си задачи, нито в тези на подчинените си, в един момент ще настъпи хаос, чиито последици ще се отстраняват трудно и прекалено дълго време. А времето е ценно.

  1. Отговорност

Взимайки присърце работата си, един мениджър ще покаже резултати от първия си месец в хотела. Ако той е отговорен и показва, че иска колкото вас бизнесът да потръгне, то тогава можете да бъдете сигурни, че имате надежден човек до себе си. Безотговорни не трябва да бъдат дори служителите ви.

  1. Креативност

Това качество ще позволи на мениджъра да измисля нови стратегии за привличане на клиенти, за подобряване качеството на обслужване, за запазване на сегашната хотелска репутация в туристическия бранш. Освен това, нови походи в управлението на човешкия фактор никога не са излишни, защото бизнесът се променя и мениджърът винаги трябва да е в крак с новите тенденции в хотелиерството и управлението.

  1. Лидерство, екипна работа

Чудесният хотелиер трябва да умее да бъде лидер и да дава пример на своя персонал с действията си. Той трябва да има отлични умения за ръководене на хора, но и да умее да работи в екип, а не само и единствено да раздава команди. Именно персоналът е най-важният ресурс в хотелиерството, а това не бива да се забравя.

  1. Стратегическо мислене, аналитичност

Успешният мениджър на хотел трябва да умее да предвижда всяка следваща стъпка, да анализира и да е в крак с тенденциите в туризма. Именно стратегическото мислене и аналитичните умения трябва да му помагат да оценява всяка ситуация, да намира различни перспективи и да избира най-доброто решение на дадения проблем не само спрямо настоящата ситуация, но и спрямо бъдещото развитие на хотела.

  1. Работа под напрежение

Много често се случва така, че нещата не вървят по план, колкото и да се стараем да контролираме всичко. Проверка от инспектори, оплакване от клиент или объркана резервация – ако всичко това се случи в един и същи момент, мениджърът трябва да може да се справи със ситуацията като запази спокойствие. Именно умението за работа под напрежение е едно от най-важните, особено в туристическия бизнес, където често възникват непредвидени ситуации.

  1. Отлично обслужване

Сферата на туризма се основава на обслужването на клиенти и до голяма степен успехът на бизнеса зависи именно от отличното предоставяне на туристически услуги. Всеки хотелиер трябва да знае как да постигне отлично обслужване и да го поддържа. В много малки хотели мениджърът сам обслужва гостите на рецепция, но дори и в големите вериги, където той няма пряк контакт с тях, трябва да знае как да обучи персонала си, така че клиентите винаги да са доволни.

  1. Комуникативност

Най-успешните мениджъри на хотели са тези, които имат отлични комуникативни умения, както устни, така и писмени. 80% от времето си хотелиерите прекарват в комуникация с персонала, с гостите, с партньорите или доставчиците. Затова е важно да умеем да комуникираме убеждаващо и ангажиращо, така че да постигаме целите си по-лесно.

  1. Енергия и ентусиазъм

Не на последно място, успешният мениджър на хотел трябва да е пълен с енергия и ентусиазъм. Показвайки пред екипа и партньорите си, че го е грижа за бизнеса, той ще успее да ги вдъхнови и успешно да води хотела си към по-добри резултати.

Ефективният хотелски мениджър е най-важният фактор за успех в хотелиерството. Неговата задача е да движи целия бизнес и да дава пример пред персонала. Не забравяйте да следите най-новите тренинги и обучения в хотелиерството на www.tourismevents.net, които ще помогнат на вашия туристически бизнес да процъфти.

Вашият коментар

Facebook
Instagram
LinkedIn