За Константин

IMG_3164

Константин Занков е маркетинг и бизнес консултант, туристически предприемач и изследовател.

Константин Занков има опит в управлението  на различни бизнеси в туристическия сектор като хотели, туристически агенции, заведения.

Бизнес обучител , работил с множество компании от страната и света, и лектор в областта на маркетинга, управлението и предприемачеството.

 

Експерт в областта на маркетинга, бизнес развитието, онлайн репутацията основно в сферата на туризма.

Завършва бакалавърска степен „Туризъм“ и магистърска степен „Бизнес администрация“ със специализция- маркетинг управление, а в последствие е и докторант към Стопански факултет на СУ “Св.Климент Охридски”.

Допълнителна квалификация придобива благодарение на различни обучения и специализации в повече от десет държави.

През 2011-та година основава Travel Mind- маркетинг и консултантска компания в туристическия сектор с клиенти в България в чужбина.

Главен експерт към Институт за анализи и оценки в туризма.

През последните 12 години Константин води различни курсове във висши училища като: Дигитален маркетинг; Управление на туристическото предприятие;  Нормативна и правна уредба в туризма; Технологии за управление на взаимоотношенията с клиенти; Организиране на промоционална кампания в интернет; Геймификация в маркетинга; Маркетинг.

Член на Управителнсия съвет на Асоциация за развитие на българския спорт.

Професионалните му интереси са свързани основно с туризъм, хотелиерство, комуникации, технологии и иновации.