За Константин

IMG_3164

Константин Занков е маркетинг и бизнес консултант, туристически предприемач и професионален пътешественик!

Константин Занков има опит в управлението  на различни бизнеси в туристическия сектор като хотели, туристически агенции, заведениям, технологични компании и неправителствени организации.

Бизнес обучител , работил с множество компании от страната и света, и лектор в областта на маркетинга, управлението и предприемачеството.

 

Експерт в областта на маркетинга, бизнес развитието, онлайн репутацията основно в сферата на туризма.

Завършва бакалавърска степен „Туризъм“ и магистърска степен „Бизнес администрация“ със специализция- маркетинг управление.

Допълнителна квалификация придобива благодарение на различни обучение и специализации в дванаседет държави.

Организирал е множество събития и обучения.

На 23-годишна вързраст основава Travel Mind- маркетинг и консултантска компания в туристическия сектор с клиенти в България в чужбина.

Главен експерт към Институт за анализи и оценки в туризма.

Член на българска туристическа камара.

Член на съвета на директорите на Орфей клуб Уелнес АД.

Член на Управителнсия съвет на Асоциация за развитие на българския спорт.

Професионалните му интереси са свързани основно с туризъм, маркетинг, технологии и иновации.

В свободното си време обича да пътува, да посещава различни концерти, изложби и фестивали.