За Константин

IMG_3164

Константин Занков е маркетинг и бизнес консултант, туристически предприемач и изследовател!

Константин Занков има опит в управлението  на различни бизнеси в туристическия сектор като хотели, туристически агенции, заведениям, технологични компании и неправителствени организации.

Бизнес обучител , работил с множество компании от страната и света, и лектор в областта на маркетинга, управлението и предприемачеството.

 

Експерт в областта на маркетинга, бизнес развитието, онлайн репутацията основно в сферата на туризма.

Завършва бакалавърска степен „Туризъм“ и магистърска степен „Бизнес администрация“ със специализция- маркетинг управление.

Допълнителна квалификация придобива благодарение на различни обучение и специализации в повече от петнадесет държави.

Организирал е множество събития и обучения.

На 23-годишна вързраст основава Travel Mind- маркетинг и консултантска компания в туристическия сектор с клиенти в България в чужбина.

Главен експерт към Институт за анализи и оценки в туризма.

Константин води различни курсове във висши училища като: Управление на туристическото предприятие;  Нормативна и правна уредба в туризма; Технологии за управление на взаимоотношенията с клиенти; Организиране на промоционална кампания в интернет; Геймификация в маркетинга; Маркетинг

Член на Управителнсия съвет на Асоциация за развитие на българския спорт.

Професионалните му интереси са свързани основно с туризъм, хотелиерство, комуникации, технологии и иновации.

В свободното си време обича да пътува, да посещава различни концерти, изложби и фестивали.