Дестинация България – Кaква беше 2019 и поглед към 2020

2019_2020

Изминалата 2019г. беше доста интересна и предизвикателна за българския туризъм като беше и добър урок за дестинациите и бизнеса с цел да се развиваме добре. По данните на Националния статистически институт и други източници поглеждайки върху цялата страна виждаме, че се движим с годишни ръстове както по броя туристите, така и по реализираните от тях приходите от нощувки в местата за настаняване. Броя на междунаордните туристи за 2019-та се очаква да бъде с 0,4 на сто повече. Това се дължи осново на ръста на цените, на разнообразяване на предлагането на туристическия продукт от гледна точка на самият продукт и включените в него услуги, както и на изсветляването на сектора и изпозлването на различните канали за продажба и дистрибуция. Поглеждайки назад във времето можем да видим, че от 2014 г. до 2019-та увеличаването на броя на чуждестранните посетители е с 23.9%, а приходите от нощувки бележат увеличение от 31.4%.  До тези положителни ръстове доведохоа подобряването на качеството на туристическият продукт и инвестициите в подобряване на инфраструктурата, по-добрите транспортите връзки, нова и обновена туристическа суперструктура. Други значими фактори са ниско тарифните авиокомпании, все по-умелото използване на повече канали за онлайн продажби и дистрибуция от стрна на бизнеса, споделената икономика и като цяло възползването от възможностите на дигиталния маркетинг. Това ни показва и че можем да постигнем много повече.

 

Летният сезон беше труден и доведе до значителни спадове в в морските курорти. През летните месеци видяхме значителни спадове на броя на туристите в Черноморските ни курорти и значителен ръст на туризма в София, Пловдив и вътрешността на страната. Анализирайки например данните и за началото на 2019 г.  можем да обобщим като един много добър зимен сезон с над 1.7 млн. чуждестранни туристи като около 260 хил. от тях са пътували с цел ски и сноуборд туризъм в основните ни планински курорти. Това показва, че 84,7 % от общият брой международни туристи практикуват други форми на туризъм.

Наблюдавайки геополитическата ситуация повече от година по-рано планирахме 2019-та като година на стагнация, поради ясното очакване на намаляване на записванията от основните ни Европейски пазари и Русия. Както видяхме туристическите дестинации: Турция, Тунис и Египет стремглаво се завърнаха на пазара с много активна маркетингова политика насочена към възстановяването на огромните спадове на туристопотока им през последните години.

Забелязваме повишаване на броя туристи и приходи в градските, планинските и балнео дестинациите. Все повече гости посещават София, Пловдив, Велико Търново и много други малки и големи населени места като практикуват разнообразни форми на видове туризъм като културно-познавателен, здравен, бизнес и много алтернативни форми на туризъм.

Наблюдава се едно цялостно изменение на съотношението на рекреационния с културно-познавателния и другите форми на туризъм. Промените, които наблюдаваме в последните години са напълни нормални и очаквани и  можем да ги свържем с дигиталната трансформация на бизнеса, промените в стила на пътуване на европейците (по-кратки и по-чести пътувания за сметка на дълги летни и зимни ваканции), увеличаването на броя ниско тарифни полети,  все по-голямото влияние на онлайн туристическите агенции, платформите за споделено настаняване и пътувания.

Като пазари виждаме силни спадове при Германия и Русия и увеличение на броя туристи от различни пазари като например Великобритания, Израел, , Румъния, Северна Македония, Украйна.

Намаляването на туристопотока към Европа определено увеличи конкуренцията между хотелите в България, а политиките предприети на външните конкуренти дестинации (например-Гърция, Кипър, Италия и Испания) показаха потика към намаляване на цените на някои услуги  и създадоха по-конкурентни условия за бизнес. Тук от ключово значение е не цената, а качеството на туристическия продукт, което влияе на онлайн репутацията на хотелите и дестинациите и съответно до обема на бъдещи резервации.

Виждаме, че светът се променя, всички вече постоянно изпозлваме смартфоните си, непрекъснато сме онлайн, а туризмът не е това, което беше преди 10 и повече години и бизнеса и дестинациите трябва да се адаптират бързо.

Положителното е, че стъпка по стъпка вървим към този толкова желан туризъм в 4 сезона, тъй като виждаме изпреварване на културно-познавателния и другите форми на туризма в съпоставка с конвенционални ваканционен морски и ски туризъм с който преди свързвахме България.

Друго знаково събитие за годината беше фалита на десетки туроператори в Европа свързани с конгломерата на най-старият туроператор в света- Томас Кук. Предварителните данни за засегнатите български хотели сочат за 54 и един голям туроператор представител на фирмата за страната. Щетите се движат между няколко хиляди и 1.5 милиона евро за отделните бизнес субекти в страната.  Към текущият момент все още не се знае с точност какво е пълното финансово отражение  върху българския бизнес- хотелиери, летищни и други транспортни компании, хранителна индустрия и т.н.

Виждаме бързо актуализиране и пренастройване на предлагането на други големи Европейски туроператори и различните онлайн туристически агенции работещи на съответните пазари. Очакванията са резервациите в бъдеще да бъдат поети от тях и това да не се отрази съществено на туристическия сезон.

 

Също така през изминалата година американската компания „Боинг” спря полетите с модела  „737 MAX”, заради катастрофите в Индонезия и Етиопия, което намали и броя на планираните чартърни полети поради неналичието на летателни машини.

През 2020 година се предвижда увеличаване на броя на дестинациите от летища София, Бургас и Варна. Дестинациите от летище София на този етап се очаква да достигнат 57 а опериращите компании 22.

Говорейки си за дестинация София 2019 спрямо 2018 имаме 2,1 % ръст на кацащите пътници през или 6966204 срещу 7107096 за 2019. Тук наблюдаваме леки спадове за месеците Април, Септември и Октомври, но добри ръстове за Януари Февруари, Ноември, Декември.

При някои туристически бизнеси възникват проблеми произтиващи от увеличението на техните разходи, които надхвърлят увеличения ръст на приходите. Към края на м. Август, 2019 се очерта увеличение на приходите в сектора с около 8.6% и изпреварващо увеличение на разходите при някой бизнеси с над 17 %. Това произтичва от увеличение на разходите по възнаграждение на служителите, увеличение на цените на електричеството, горивата и други разходи свързани с инвестиции в софтуерни и хардуерни решения.

На лице и е ситуацията с коронавируса в Китай, което ще намали обема на китайски туристи в България поне до края на месец Април, но това няма да повлияе значително на туризма в страната, тъй като техният обем към настоящият момент е изключително малък, въпреки увеличението на туристопотока в последните две години.

Очаква се инициативата на Българския съюз за балнеология и спа, Министерстовото на туризма и Българо-германската индустриална камара, свързана с подписването на споразумение за обслужване на граждани на германия ползващи услуги по линия на здравните каси, да могат да получват услуги в наши балнео, спа и уелнес хотели да започне да действа ефективно в България.

 

Анализа на резултатите показва, че българският туризъм се развива устойчиво въпреки трудностите и силната международна конкуренция, пред които бяхме изправени през 2019 г. Със сигурност при едно още по-добро публично-частно партньорство можем да постигнем и много повече.

Качеството на предлагането и разнообразието на туристически услуги ще е решаващо за развитието на туризма през следващите години.

Маркетинговите дейности на ниво дестинация трябва да бъдат базирани върху качествени пазарни проучвания сред целевите таргет групи потребители. Това трябва да послужи за изготвянето на ефективни комуникационни стратегии и маркетинг активности отговарящи на търсенето на съвременния турист

Равносметката за бизнеса е , че хотелиерите трябва по-отрано да планират своите резервации, да имат гъвкакво мислене с добра и динамична ценова политика. Хотелиерите трябват да развиват стратегически маркетинг като продават през различни канали и да се адаптират към все по-дигиталният туристически бизнес. Трябва да обърнат внимание на качеството на услугата си, добрата онлайн репутация в ревю сайтовете, модерен уеб сайт с възможности за онлайн резервации и ефективно присъствие с интернет реклама и позициониране в социалните мрежи.

Вашият коментар