2019_2020

Изминалата 2019г. беше доста интересна и предизвикателна за българския туризъм като беше и добър урок за дестинациите и бизнеса с цел да се развиваме добре. По данните на Националния статистически институт и други източници поглеждайки върху цялата страна виждаме, че се движим с годишни ръстове както по броя туристите, така и по реализираните от тях приходите от нощувки в местата за настаняване. Броя на междунаордните туристи за 2019-та се очаква да бъде с 0,4 на сто повече. Това се дължи осново на ръста на цените, на разнообразяване на предлагането на туристическия продукт от гледна точка на самият продукт и включените в него услуги, както и на изсветляването на сектора и изпозлването на различните канали за продажба и дистрибуция. Поглеждайки назад във времето можем да видим, че от 2014 г. до 2019-та увеличаването на броя на чуждестранните посетители е с 23.9%, а приходите от нощувки бележат увеличение от 31.4%.  До тези положителни ръстове доведохоа подобряването на качеството на туристическият продукт и инвестициите в подобряване на инфраструктурата, по-добрите транспортите връзки, нова и обновена туристическа суперструктура. Други значими фактори са ниско тарифните авиокомпании, все по-умелото използване на повече канали за онлайн продажби и дистрибуция от стрна на бизнеса, споделената икономика и като цяло възползването от възможностите на дигиталния маркетинг. Това ни показва и че можем да постигнем много повече.

 

Летният сезон беше труден и доведе до значителни спадове в в морските курорти. През летните месеци видяхме значителни спадове на броя на туристите в Черноморските ни курорти и значителен ръст на туризма в София, Пловдив и вътрешността на страната. Анализирайки например данните и за началото на 2019 г.  можем да обобщим като един много добър зимен сезон с над 1.7 млн. чуждестранни туристи като около 260 хил. от тях са пътували с цел ски и сноуборд туризъм в основните ни планински курорти. Това показва, че 84,7 % от общият брой международни туристи практикуват други форми на туризъм.

Наблюдавайки геополитическата ситуация повече от година по-рано планирахме 2019-та като година на стагнация, поради ясното очакване на намаляване на записванията от основните ни Европейски пазари и Русия. Както видяхме туристическите дестинации: Турция, Тунис и Египет стремглаво се завърнаха на пазара с много активна маркетингова политика насочена към възстановяването на огромните спадове на туристопотока им през последните години.

Забелязваме повишаване на броя туристи и приходи в градските, планинските и балнео дестинациите. Все повече гости посещават София, Пловдив, Велико Търново и много други малки и големи населени места като практикуват разнообразни форми на видове туризъм като културно-познавателен, здравен, бизнес и много алтернативни форми на туризъм.

Наблюдава се едно цялостно изменение на съотношението на рекреационния с културно-познавателния и другите форми на туризъм. Промените, които наблюдаваме в последните години са напълни нормални и очаквани и  можем да ги свържем с дигиталната трансформация на бизнеса, промените в стила на пътуване на европейците (по-кратки и по-чести пътувания за сметка на дълги летни и зимни ваканции), увеличаването на броя ниско тарифни полети,  все по-голямото влияние на онлайн туристическите агенции, платформите за споделено настаняване и пътувания.

Като пазари виждаме силни спадове при Германия и Русия и увеличение на броя туристи от различни пазари като например Великобритания, Израел, , Румъния, Северна Македония, Украйна.

Намаляването на туристопотока към Европа определено увеличи конкуренцията между хотелите в България, а политиките предприети на външните конкуренти дестинации (например-Гърция, Кипър, Италия и Испания) показаха потика към намаляване на цените на някои услуги  и създадоха по-конкурентни условия за бизнес. Тук от ключово значение е не цената, а качеството на туристическия продукт, което влияе на онлайн репутацията на хотелите и дестинациите и съответно до обема на бъдещи резервации.

Виждаме, че светът се променя, всички вече постоянно изпозлваме смартфоните си, непрекъснато сме онлайн, а туризмът не е това, което беше преди 10 и повече години и бизнеса и дестинациите трябва да се адаптират бързо.

Положителното е, че стъпка по стъпка вървим към този толкова желан туризъм в 4 сезона, тъй като виждаме изпреварване на културно-познавателния и другите форми на туризма в съпоставка с конвенционални ваканционен морски и ски туризъм с който преди свързвахме България.

Друго знаково събитие за годината беше фалита на десетки туроператори в Европа свързани с конгломерата на най-старият туроператор в света- Томас Кук. Предварителните данни за засегнатите български хотели сочат за 54 и един голям туроператор представител на фирмата за страната. Щетите се движат между няколко хиляди и 1.5 милиона евро за отделните бизнес субекти в страната.  Към текущият момент все още не се знае с точност какво е пълното финансово отражение  върху българския бизнес- хотелиери, летищни и други транспортни компании, хранителна индустрия и т.н.

Виждаме бързо актуализиране и пренастройване на предлагането на други големи Европейски туроператори и различните онлайн туристически агенции работещи на съответните пазари. Очакванията са резервациите в бъдеще да бъдат поети от тях и това да не се отрази съществено на туристическия сезон.

 

Също така през изминалата година американската компания „Боинг” спря полетите с модела  „737 MAX”, заради катастрофите в Индонезия и Етиопия, което намали и броя на планираните чартърни полети поради неналичието на летателни машини.

През 2020 година се предвижда увеличаване на броя на дестинациите от летища София, Бургас и Варна. Дестинациите от летище София на този етап се очаква да достигнат 57 а опериращите компании 22.

Говорейки си за дестинация София 2019 спрямо 2018 имаме 2,1 % ръст на кацащите пътници през или 6966204 срещу 7107096 за 2019. Тук наблюдаваме леки спадове за месеците Април, Септември и Октомври, но добри ръстове за Януари Февруари, Ноември, Декември.

При някои туристически бизнеси възникват проблеми произтиващи от увеличението на техните разходи, които надхвърлят увеличения ръст на приходите. Към края на м. Август, 2019 се очерта увеличение на приходите в сектора с около 8.6% и изпреварващо увеличение на разходите при някой бизнеси с над 17 %. Това произтичва от увеличение на разходите по възнаграждение на служителите, увеличение на цените на електричеството, горивата и други разходи свързани с инвестиции в софтуерни и хардуерни решения.

На лице и е ситуацията с коронавируса в Китай, което ще намали обема на китайски туристи в България поне до края на месец Април, но това няма да повлияе значително на туризма в страната, тъй като техният обем към настоящият момент е изключително малък, въпреки увеличението на туристопотока в последните две години.

Очаква се инициативата на Българския съюз за балнеология и спа, Министерстовото на туризма и Българо-германската индустриална камара, свързана с подписването на споразумение за обслужване на граждани на германия ползващи услуги по линия на здравните каси, да могат да получват услуги в наши балнео, спа и уелнес хотели да започне да действа ефективно в България.

 

Анализа на резултатите показва, че българският туризъм се развива устойчиво въпреки трудностите и силната международна конкуренция, пред които бяхме изправени през 2019 г. Със сигурност при едно още по-добро публично-частно партньорство можем да постигнем и много повече.

Качеството на предлагането и разнообразието на туристически услуги ще е решаващо за развитието на туризма през следващите години.

Маркетинговите дейности на ниво дестинация трябва да бъдат базирани върху качествени пазарни проучвания сред целевите таргет групи потребители. Това трябва да послужи за изготвянето на ефективни комуникационни стратегии и маркетинг активности отговарящи на търсенето на съвременния турист

Равносметката за бизнеса е , че хотелиерите трябва по-отрано да планират своите резервации, да имат гъвкакво мислене с добра и динамична ценова политика. Хотелиерите трябват да развиват стратегически маркетинг като продават през различни канали и да се адаптират към все по-дигиталният туристически бизнес. Трябва да обърнат внимание на качеството на услугата си, добрата онлайн репутация в ревю сайтовете, модерен уеб сайт с възможности за онлайн резервации и ефективно присъствие с интернет реклама и позициониране в социалните мрежи.

as-47-2-15843446914882

On the 19th of March, on the eve of the biggest global environmental initiative, “Earth Hour”, we thought about the extraordinary effects of environmental pollution and the drastic climate change we are constantly causing. Tourism, as one of the most global industries, in addition to being dependent, is also responsible for many of the negative global climate change impacts because of the big consumption of different natural resources. And despite the global nature of the problem, every hotelier can take day-to-day action and take initiatives that can help protect the environment in the long run. Such eco-initiatives, in addition to helping to effectively reduce pollution, will promote a cause, that every guest of yours can support. What’s more, green programs can make people remember you as you distinguish yourselfapart from the competition in the tourism market.

Ideas for eco-initiatives in a hotel:

-     Introduce a program to encourage the reuse of towels and linen from hotel guests

-     Provide information brochures on environmental issues in every room

-     Install energy-saving light bulbs in rooms and common areas

-     Use dispensers and showers for more efficient use of water

-     Replace cleaners with more environmentally friendly ones

-     Minimise paper usage for hotel administrative activities or implement recycled paper use

-     Reduce heating by 1-2 degrees in public areas

-     Invest in renewable energy

-     Encourage separate waste collection in rooms and common areas

-     Serve natural and local food

-     Get rid of disposable cutlery

-     Replace plastic toiletries with reusable toiletries

-     Support local eco initiatives and programs

-     Donate a portion of the revenue to local eco initiatives and programs

-     Organise nature conservation events with the participation of the entire team – tree planting, site cleaning, educational events

 

Properly implemented and used, such eco-initiatives at the hotel will help you manage the resources you use more efficiently, and help you reduce much of your hotel maintenance costs. Last but not least, they will help you build an eco brand that people will remember and look for more and more.

 

We suggest you read more:

How to sell our hotel for a corporate event

7 amazing ideas for mobile marketing in tourism

10 reasons to do a virtual tour of our hotel or restaurant

Cover

Сигурно и преди сте чували за красотата на България – за нейната природа, за реките, морето и величествените планини! Може би я свързвате и със символи като розата, лъва, вкусната кухня като баницата, бозата или киселото мляко, както и богата история и култура. Нека в следващите редове ви разкрия нещо повече за страната ни – ще откриете разнообразните й богатства в 4 сезона! Ще се убедите, че България е страна за всеки и по всяко време!

          Зима

Winter

Зимни спортове

Студеното време и снегът са повод за голяма част от хората да разнообразят ежедневието си с разходка до планината. Желани дестинации са първокласните планински туристически курорти като Банско, Боровец, Пампорово, а ще откриете и е още доста по-малки и уютни зимни курорти като Добринище и Чепеларе например. Те имат наистина добра база за зимни екстремни спортове – ски, сноуборд, алпинизъм, който е високопланински спорт. В курортите ни се предлагат и реномирани ски-училища, различна сложност на ски-писти, както и много добри лифтове и влекове.

Ако говорим за алпинизъм, у нас най-известните места са в Рила планина, където има 272 различни маршрута. Гостите на София също могат да се насладят на зимни спортове, като кабинковия лифт се намира само на няколко минути с кола от центъра на града.

СПА туризъм

Спа туризмът е друга високо търсена, утвърдена и желана от гостите на страната ни форма на туризъм! Тя не е предназначена само за един сезон, подходяща е за всяко време на годината. Търсенето за СПА туризъм в България е нараснало 3 пъти за последните 5 години. СПА туризмът се развива в положителна посока. У нас има 25 СПА дестинации, които са източник на различни по свойства минерални води, използвани за балнеолечебни цели, и гарантират пълноценно възстановяване, подобряване на здравето, а и просто пълноценна почивка за духа и тялото. Примери за такива центрове са Вeлинград (СПА столицата на Бакланския полуостров), Сандански /най-слънчевия град в България), Девин и Хисаря.

В България има едно от най-голямо разнообразие в света, що се отнася до минералните води и това не е за подценяване! Те за подходящи за лечение както на хора, страдащи от дадена болест, така и за съвсем здрави туристи, които искат да се отпуснат и да поглезят сетивата си

Още няколко подобни български дестинации, които си заслужава да посетите и предлагат отлично съотношение цена-качество са Костенец, Кюстендил, Вършец, Баня, Сепарева Баня, Берковица, Момин проход, село Ракитово. Последното е подходящо за страдащи от астма и белодробни заболявания. Момин проход, пък, има девет минерални извора. Водата там облекчава и лекува заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата система и различни алергии.

          Лято

Summer

Лятото е времето, през което всеки иска да се забавлява, да пътешества, да “открива” себе си и да експериментира. В България ще откриете чудесни възможности за това!

СПА туризъм

Освен, че лятото е чудесно време за СПА релакация, това може да се съчетае с планиснки туризъм.

 

Екстремен туризъм

Желанието на хората за силни емоции, откривателство и разнообразни развлечения се задоволява благодарение на различните видове екстремен туризъм, предлагани у нас.

От планинските спортове предлагаме: Спускане (downhill) е един от най-екстремните начини за каране. Представлява шеметно спускане надолу по определено трасе с много висока скорост, което е изключително опасно, но пък е търсено развлечение от любителите на адреналина.

Крос-кънтри е преминаването по различни терени с изкачване,

спускане, равни участъци. Избира се определен маршрут, по който се преминава.

Паралелният слалом е спорт, при който до четирима състезатели се спускат един до друг по специално трасе. Фрийрайдът (или свободното спускане) може да следва както предварително избран маршрут, така и просто свободно да се следват посоките. Траялът е друга дисциплина, за която обаче се изискват специални умения. При нея се преодоляват разнообразни препятствия, като целта е колоездачът да не допира с крак земята или да стъпва на нея.

Идва ред и на водните екстремни спортове, като при нас може да практикувате водни ски, уиндсърф, сърфиране, дайвинг, рафтинг, кану-каяк. Големите ни черноморски курорти предлагат различни форми на профеисонално организирани водни спортове. Ако пък искате да се насладите на рафтинга – добри условия се предоставят от река Струма и района на Кресненското дефиле, както и реките Арда, Велека, Бели и Черни Вит. Кану-каякът пък намира своето място при реките Искър и Струма.

От въздушните екстремни спортове в България ще откриете парапланеризъм, парашутизъм, парасейлинг, бънджи-скок. Китният планински град Сопот например е идеалното място за парапланеризъм, там се провеждат редица интенционални състезания. Там има подходящи условия и за зорбинг. Бънджи-скокът се практикува на много места, затова имате голям избор с различни грелдки. Едно от най-предизвикателните места за този скок се определя мостът над прохода Витиня, който е висок 120 м.

Морски туризъм

Тази форма на туризъм естевено е една от най-популярните и масови такива у нас и знаем, че сме известни с това. Имаме красиви плажове, които угаждат на вкуса на всеки – както диви и пусти, така и населени с много хора и заведения, които вдъхват още повече живот на тази картинка. Малки и големи – наличието на избор е предпоставка за мнозина да продължават да разчитат на България за своята лятна морска почивка. Водите на морето ни нямат силни водни течения, или пък опасни животински и растителни видове. Черноморските ни курорти предлагат на туристите хотелски комплекси с отлично съотношени цена-качество, луксозни хотели, бунгала, вили и апартаменти, като предоставят разнообразни възможности за семейна ваканция, истинска почивка, спорт, купони и веселие. От вас зависи какъв тип морска почивка харесвате, а после лесно ще изберете и курорт в който ще откриете всичко каквото търсите.

Чудите ли се какво още толкова предлагаме – вело и конен туризъм, фото и екотуризъм, посещение на природни, архитектурни и културни забележителности, имаме и много разработени маршрути за пешеходен туризъм. Продавачите на царевица, гевреци и сладолед са често срещан феномен по бреговете на Черно море – те могат да забавляват туристите с часове, пеейки различни закачливи песнички и споменавайки продуктите, които предлагат. Българските плажове са повече от 70. Имаме както стръмни, така и полегати склонове, а пък водата ни е благодатна за къпане заради ниската си соленост.

Не ни липсват нито черноморски езера – Аркутино, Атанасовско езеро, Балчишка тузла, Белославско езеро, Бургаско езеро, Варненско езеро и т.н., нито острови -Света Анастасия, Свети Петър, Свети Кирик и Юлита, Свети Тома. Езерата ни – лагуни и лимани, са убежище за огромно разнообразие от редки растения и животни, особено птици. В някои от тях има находища от лечебна кал, което е още една причина България да е сред първите места в Европа по богатство на балнеолечебни ресурси.

Ако сте семейство, което търси спокойствие и пълноценна почивка, тогава ви препоръчваме да посетите Св. Св. Константин и Елена, Албена, Ривиера, Обзор или Дюни например. Ако пък сте млада компания, която търси силни изживявания и нови развлечения, тогава за вас са курортите Слънчев бряг, Златни пясъци, Китен, Приморско и Лозенец, които се славят с наличието на много барове, дискотеки и разнообразни начини за забавление и активна ваканция/

 

Фестивален туризъм – истинско изживяване за гостите ни през цялата година

Festival

Фестивалният туризъм е характерен със разнообразни жанрови форми, той предлага възможност на туристите да участват в празниците – били те традиционни или съвременни.Фестивалите показват културата, историята и разкриват душата на България, те разкриват колорита и особеностите на региона и със своята автенточност и цветност привличат различни националности туристите. Най-често тези събития и фестивали са подчинени на определени видове изкуства и занаяти. В страната ни ще откриете повече от 500 фестивални събиия всяка година, започвайки от международни музиклни събития, театър, изкуство, които могат да са свързани с традициите, обичаите, а дори и новите технолгии.

А, ако започна да ви говоря за история, природа, кулинарни и винарски региони ще мога да напиша няколко книги по темата, но това с случая няма значение. Най-хубавото е, че на малката си територия България съчетава наистина приказни възможности за различни форми на туризъм взависимот от интересите на нашите гости. Те се припокриват в отделните туристически региони и например, ако една двойка пътешественици -господина обича ски спортовете, конната езда и приключенията, дамата може да се наслади на прекрасни спа процедури, разходка в планината и дегустация на световно известни български вина.

Очакваме Ви в България- място на което може да се насладите 365 дни в годината.